Voimistelijan polku

VOIMISTELUKOULU

Tampereen Voimistelijoissa voimistelijat aloittavat voimistelijan polkunsa pääsääntöisesti voimistelukoulusta. Voimistelukoulussa harjoitellaan kerran viikossa, innostutaan voimistelusta ja opitaan liikkumisen sekä voimistelun perusasioita. Harjoitukset kehittävät liikunnallisia perustaitoja ja ominaisuuksia monipuolisesti, joten ne sopivat kaikille taidoista ja tavoitteista riippumatta.

3-4-vuotiaiden voimistelukoulussa pääpaino on motoristen perustaitojen kehittämisessä. Motoristen perustaitojen hallinta on edellytys lajitaitojen oppimiselle ja voimistelijan uralla etenemiselle. Harjoituksissa juostaan, hypitään, heilutaan, pyöritään, kiivetään jne. leikinomaisesti ja ikätasolle sopivin harjoitein. Motorisia perustaitoja opitaan voimistelulle tyypillisillä liikkeillä kuten erilaisillä telineradoilla. Harjoittelussa tutustutaan myös erilaisten ominaisuuksien kehittämiseen vaivihkaa leikkien ja mielikuvia käyttäen.

5-7-vuotiaiden voimistelukoulussa tutustutaan voimistelun perustaitoihin ja -liikkeisiin. Motoriset perustaidot ovat edelleen tärkeä osa harjoittelua. Monipuoliset liikkumistaidot ja keskivartalon hallinta kehittyy mm. temppuradoilla ja leikkien. Harjoituksiin kuuluu paljon perusvoimistelua ja voimistelun perusliikkeitä harjoitellaan ahkerasti.

Kouluikäisten voimistelukouluissa tavoite on voimistelun perusliikkeissä ja niiden hiomisessa. Koululaisten ryhmissä harjoitellaan erityisesti keskivartalon hallintaa lajinomaisin liikkein. Erilaiset temppuradat ovat edelleen tärkeä osa harjoittelua ja lajiliikkeet ovat keskeisessä osassa.

Voimistelukouluista siirrytään aikanaan esivalmennusryhmiin tai edetään iän mukaisesti muihin voimistelukouluryhmiin.

ESIVALMENNUSRYHMÄT

Esivalmennusryhmät on tarkoitettu voimistelijoille, jotka hallitsevat jo voimistelun perustaitoja ja ovat kiinnostuneita harjoittelemaan kaksi kertaa viikossa. Esivalmennusryhmät on nimetty ikäryhmittäin. Voimistelukouluissa suoritetaan keväisin taitokortti, joka antaa osviittaa sille, onko voimistelijan aikan siirtyä jo esivalmennukseen.

Suurimpaan osaan esivalmennusryhmistä voi ilmoittautua, kun halua harjoitteluun on. Osa ryhmistä on sellaisia, joihin valmentajat kutsuvat voimistelijoita (Tuiskut, Tuiske ja Rosette). Harjoittelu on kaikissa ryhmissä ikätasolle sopivaa ja leikinomaista, mutta tavoitteellisempaa kuin voimistelukouluryhmissä.

Alle kouluikäisten esivalmennusryhmissä on tavoitteena mahdollisimman vahvan perusvoimistelupohjan luominen tulevia voimisteluvuosia varten. Harjoittelussa painottuu perusvoimistelu ja ominaisuuksien sekä keskivartalon kehittäminen mielikuvin ja leikinomaisesti.

Kouluikäisten esivalmennusryhmissä keskitytään keskivartalon hallintaan, ominaisuuksien kehittämiseen ja erilaisten lajiliikkeiden harjoitteluun. Tärkeässä osassa on myös voimistelusta nauttiminen ja oppimisen ilo.

Esivalmennusryhmistä siirrtytään valmentajan ehdotuksesta tai avoimien harjoituksien kautta eri lajien valmennusryhmiin. Esivalmennusryhmissä voi kuitenkin myös harrastaa ilman sen kummempia tavoitteita ja siirtyä eteenpäin aina ikäluokalle sopivaan ryhmään.

Esivalmennusryhmäläisillä on mahdollisuus halutessaan kilpailla seuran omissa seurakilpailuissa kaksi kertaa vuodessa tai eri lajien kilpailuvaatimuksen täyttäessään myös liiton alaisissa kilpailuissa.

VALMENNUSRYHMÄT

Valmennusryhmät ovat eri voimistelulajien tavoitteelisia harjoitusryhmisä, joihin kutsutaan voimistelijoita pääsääntöisesti esivalmennusryhmistä. Valmennusryhmät harjoittelevat 3-5 kertaa viikossa. Ryhmien tavoitteena on vahva perusvoimistelu ja lajinomainen harjoittelu, jotta aikanaan voimistelijat ovat valmiita siirtymään kilparyhmiin. Valmennusryhmät eivät vielä kilpaile, mutta saattavat osallistua mm. Stara-tapahtumiin.

KILPARYHMÄT

Kilparyhmät ovat eri voimistelulajien kilpavoimisteluun keskittyneitä ryhmiä. Kilparyhmien tavoitteet vaihtelevat kotimaisita kilpailuista aina maailman huipputasolle asti. Lajista riippuen kilparyhmät harjoittelevat 8-25 tuntia viikossa.