Strategia valmistuu kuunnellen

Seuran strategia valmistuu kuunnellen

Tampereen Voimistelijoissa tehdään parhaillaan uutta strategiaa. Työtä tehdään yhdessä kaikkien seuratoimijoiden kanssa kuunnellen ja ottaen erilaisia mielipiteitä huomioon.

- Tavoitteenamme on selkiyttää seuran tavoitteet seuraaville neljälle vuodelle ja tehdä työkalu meille kaikille seuran toimintaan. Työpajoissa eri toimijoiden kesken keskustelu on ollut vilkasta ja antoisaa, kertoo toiminnanjohtaja Riitta Taipale.

- Minulle itselleni on avautunut muun muassa se, kuinka hieno erityistaito voimistelu on monella eri tasolla, ei pelkästään urheilijana, mutta valmentajana, ohjaajana tai muuna seuratoimijana. Kasvatamme elämään, Taipale toteaa.

Helena Collin pyysi seuran työntekijöitä pohtimaan, mitä ongelmia seurassa tällä hetkellä on.

Äänet kuuluviin

Strategiatyö aloitettiin johtokunnan ja päätoimisten työntekijöiden työpajoilla tammikuussa 2017. Helmikuussa erilliset työpajat pidettiin oto-valmentajille ja -ohjaajille, joukkueenjohtajille ja vanhemmille. Työpajoissa analysoitiin seuran nykyistä toimintaympäristöä ja tilaa muun muassa SWOT-analyysin avulla. Seuratoimijat myös miettivät seuran keskeisimpiä ongelmia ja ratkaisuja niihin. Tavoitteita hahmotettiin myös tulevaisuuskuvilla; millainen Tampereen Voimistelijat on vuonna 2020.

- Myös voimistelijoiden ääni haluttiin kuuluviin ja seuran yli 16-vuotiaille urheilijoille lähettiin sähköinen kysely helmikuun lopussa, Taipale toteaa.

 

Yhdessä pienryhmässä strategiaa pohtivat Satu Nevalainen, Pirjo Kauppinen ja Riitta Taipale.

Yhteiset valinnat

Keskustelujen pohjalta muun muassa seuraavat asiat ovat nousset osaksi strategiaa; olosuhteiden kehittäminen, voimistelijan arjen sujuvuus, valmennuksen resurssien kehittäminen sekä toimivan valmennusjärjestelmän luominen, seuran talouden kehittäminen sekä seuran viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen. Keskusteluissa on puhuttu muun muassa urheilijoiden kehityskeskusteluista, sisäisestä viestinnästä sekä kiitos-kulttuurin luomisesta.

- Strategiatyössä teemme valintoja eri asioista. Yhteiset valinnat johdattavat Tampereen Voimistelijat menestykseen niin harraste- kuin huippuvoimistelussa, Taipale vakuuttaa.

 

Jalkauttaminen vasta alussa

Strategiatyötä johtaa Tampereen Voimistelijoiden johtokunta ja toiminnanjohtaja Riitta Taipale. Sparrausapuna työssä on ollut Liikuntamedian Helena Collin, jolla on pitkä kokemus voimisteluseuratyön kehittämisestä sekä viestinnästä. Strategiatyön valinnat ja toimenpiteet esitellään 11.4. seuran vuosikokoukselle.

- Tämän jälkeen alkaa vielä merkittävämpi työ, eli strategian jalkauttaminen koko seuraan. Menestys saavutetaan yhdessä mahdollisimman monella tasolla, lupaa toiminnanjohtaja Riitta Taipale.

Teksti: Liikuntamedia/Helena Collin

Kuvat: Lotta Nuppola