Voimistelukoulun tavoitteet

Voimistelukoulun tavoitteena on monipuolinen motoristen taitojen ja voimistelutaitojen harjoittelu kullekin ikäryhmälle sopivalla tavalla. Harjoittelulla kehitetään kehonhallintaa, fyysisiä ominaisuuksia sekä rohkeutta ja sosiaalisia taitoja.Voimistelukouluharjoittelu sopii kaikille taitoon tai kykyihin katsomatta. Voimistelukoulusta saa myös hyvän pohjan myöhemmälle voimistelu-uralle, muihin urheilulajeihin tai liikunnalliseen elämäntapaan. Voimistelukoulussa myös harjoitellaan harjoittelemaan sekä opitaan lajille ominaista sanastoa ja toimintakulttuuria. 
Voimistelukouluntavoiteliikkeet perustuvat kausisuunnitelmaan, joka on yhteinen kaikille ikäluokan voimistelukouluille.

3-4-vuotiaat
Pienimmillä voimistelijoilla on tavoitteena harjoittaa motorisia perustaitoja voimistelulla maustettuna. Voimistelukoulussa harjoitellaan erilaisia liikkumistapoja, juostaan, kieritään, pyöritään, heilutaan, hypätään,ojennetaan,taivutetaan, tasapainoillaan ja temppuillaan. Tärkeitä ovat liikkumisen perusliikkeet, joita monipuolistetaan vaihdellen liiketekijöitä ja käyttäen erilaisia telineitä ja välineitä. Harjoittelu on leikkiä ja mielikuvia. Voimistelueläimet tutustuttavat pienen voimistelijan kuin huomaamatta kehonhallintaan, kehittävät fyysisiä ominaisuuksia ja ovat hauskoja. Jokaisella harjoituskerralla on telinerata, jossa on sekä motorisia taitoja kehittäviä pisteitä että voimistelun lajiliikkeiden kehittelyä. 
Pieni voimistelija oppii tunnistamaan erilaisia voimisteluliikkeeitä ja muistaa keskeisimmistä liikkeistä oleellisimmat asiat (esim. karhunkävelyssä polvet ovat suorat). Tavoitteena on, että voimistelukoululainen osaa toimia osana ryhmää, kuunnella ja noudattaa ohjeita sekä tuntee oppimisen iloa.

5-7-vuotiaat
Kouluikää lähestyvillä voimistelukoululaisilla on edelleen tavoitteena monipuolinen motoristen perustaitojen hallinta sekä voimistelun perusliikkeiden harjoittelu. Liiketekijöiden vaihtelu, telineet sekä välineet ja leikkien variaatiot tuovat harjoitteluun monipuolisuutta. Mielikuvat ja leikki ovat tärkeitä harjoittelun elementtejä. Voimistelueläimet tuovat lisää kehonhallintaa, voimaa ja liikkuvuutta. Jokaisella harjoituskerralla on telinerata, jossa on sekä motorisia taitoja kehittäviä pisteitä että voimistelun lajiliikkeiden kehittelyä. Voimistelun perusliikkeet permannolla ja eri telineillä ovat keskeisiä. Liikkeitä kehitellään edelleen kunkin voimistelijan sen hetkisten taitojen mukaisesti. Voimistelija oppii voimistelun keskeisimpien perusliikkeiden oikeanlaisen ja turvallisen suorittamisen sekä tietää tekemiensä liikkeiden nimet. Voimistelija toimii osana ryhmää ja kuuntelee sekä noudattaa ohjeita. Voimistelija nauttii voimistelusta ja oppii uusia taitoja. Tekemisen ilo on tärkeää.

7-10-vuotiaat
Alakouluikäisten voimistelukoululaisten tavoitteena on harjoitella ja oppia voimistelun perusliikkeitä sekä niiden variaatioita. Osana harjoittelua ovat motoriset perustaidot. Mielikuvien ja leikkien avulla harjoitetaan voimistelun lajitaitoja ja fyysisiä ominaisuuksia. Jokaiseen harjoitukseen kuuluu perusvoimistelua ja telinerata. Kouluiässä eriyttäminen on keskeistä voimistelijan taitojen kehittymiseksi. Liikkeiden oikea ja turvallinen suorittaminen on tärkeää. Voimistelija tietää liikkeiden nimet ja oikeanlaiset suoritustekniikat. Ryhmässä kuunnellaan ja noudatetaan ohjeita, iloitaan oppimisesta ja ymmärretään harjoittelun merkitys oppimiselle.

11-15-vuotiaat
Isommat koululaiset harjoittelevat ja oppivat voimsitelun perusliikkeitä sekä niiden variaatioita. Jokaisessa harjoituksessa on perusvoimisteluosuus ja telinerata. Eriyttäminen on keskeistä. Liikkeiden oikea ja turvallinen suorittaminen on tärkeää.Voimistelija tietää liikkeiden nimet ja oikeanlaiset suoritustekniikat. Ryhmässä kuunnellaan ja noudatetaan ohjeita, iloitaan oppimisesta ja ymmärretään harjoittelun merkitys oppimiselle. Voimistelija myös tunnistaa omat vahvuutensa voimistelijana ja harjoittelijana.

 

VOIMISTELUKOULU ON KAIKILLE!

Jokainen voimistelija kehittyy voimistelukoulussakin omaan tahtiinsa. Toisille oppiminen on helppoa, kun  taas toisilta se vaatii suuria ponnistuksia. Toinen soveltuu fyysisiltä ominaisuuksiltaan voimisteluun paremmin kuin toinen. Toivomme, että jokainen voimsitelija saa voimistelurauhan ja nauttia harjoittelusta omista lähtökohdistaan. Vertailu muihin lapsiin on useimmiten turhaa, koska jokaisella on vahvuutensa ja heikkoutensa. Voimistelukoulussa haluamme kannustaa kaikkia yrittämään ja harjoittelemaan.

Seura on huippuvoimisteluseura, jossa on huipputason kilpavoimistelua monessa lajissa. Huiputkin ovat joskus aloittaneet ja oleellista on löytää lapselle oikenlainen harjoitusryhmä. Niille lapsille joilla on edellytyksiä ja intohimoa vaativaan harjoitteluun voimme tarjota mahdollisuuksia aina maailmanmestaruuksiin saakka. Yhtä tärkeää on myös se, että joku lapsi pitkän ponnistelun jälkeen oppii kuperkeikan. Toivomme, että vanhemmat ja muut aikuiset jaksavat kannustaa ja tukea voimistelijaa, oli hänen tavoitteensa mikä tahansa. Voimistelusta nauttiminen ja harjoittelun ilo eivät vaadi lahjakkuutta.