Tähti- ja huippuseurastatus laadun tae

31.8.2018

 

Tampereen Voimistelijat on keväällä 2018 saanut Olympiakomitean TÄHTI-seura statuksen lasten ja nuorten voimistelussa sekä huippuvoimistelussa.

Toiminnan tunnuksena on Tähtimerkki. Merkki kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa Olympiakomitean seuratoimintaohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat.

Seurallemme Tähtimerkit luovutetaan Sydän-Suomen seurapäivillä 22.9.2018

Tähtiseurana tahdomme toimia laadukkaasti ja kehittää seuraamme entistäkin paremmaksi.

 

Tampereen Voimistelijat on myös Voimisteluliiton huippuseura, yksi yhdeksästä. Olemme huippuseura-statuksen saaneet viiden ensimmäisen voimisteluseuran joukossa 2009-2010 tapahtuneessa kehitysprosessissa. Status on ollut alusta saakka naisten telinevoimistelulla.

Prosessin alussa kartoitettiin seuran nykytila ja lähdettiin hahmottelemaan prosessin kulkua. Kartoitettiin seuran huippuvoimistelun vahvuudet ja haasteet sekä mietittiin eri osa-alueiden tärkeys huippuvoimistelun tuloksenteon näkökulmasta.

Peruslähtökohtana on ollut huippuvoimistelun ja sen kestävän menestysperustan rakentaminen 2020-luvulle. Prosessin sisäisenä valintana on ”urheilijan valmennusarki”. Laaja-alaisen toimintamallin myötä on avautunut realistinen kuva kehitystarpeista. Huippuvoimistelua ei tule jatkossakaan tarkastella erillisenä saarekkeena, vaan osana koko lajin ja seuran strategista kehitystyötä.

Vuoden 2018 aikana Voimisteluliitto auditoi kaikki liiton huippuseurat. Auditoinneissa katsotaan miten seurat ovat kehittäneet haasteitaan ja vieneet vahvuuksiaan eteenpäin. Samalla liiton asiantutijat antavat vinkkejä ja neuvoja jatkuvaan kehitysprosessiin.

Yhteinen huippuseurojen auditointipäivä on ollut toukokuussa Helsingissä. 

Seuramme oma auditointi, liiton toimesta tapahtui Ikurissa 22.8.2018.

Huippuseurakriteerit on työkalu ja työtapa, jolla halutaan muuttaa suomalaisen huippuvoimistelun laatua erityisesti arjessa paremmaksi, jotta kansainväliset menestystavoitteet voivat toteutua. Status ei ole jatkuva itsestäänselvyys. Se on lunastettava hyvällä toiminnalla uudelleen.

Voimisteluliiton laatukriteerit täyttyvät seurassamme hyvällä tasolla.

Kyseessä on jatkuva prosessi ja seura haluaa kehittyä edelleen.

Erityisesti voimistelijan hyvään arkeen halutaan kiinnittää jatkossakin huomiota.